Training Schedule

TimeMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
00:00 - 01:00
01:00 - 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
Upper Body HIIRTMonday-05:00 to 06:00
Dance FitnessTuesday-05:45 to 06:45
Lower Body HIIRTWednesday-05:00 to 06:00
Dance FitnessThursday-05:45 to 06:45
Barbell BodyFriday-05:00 to 06:00
06:00 - 07:00
Upper Body HIIRTMonday-06:00 to 07:00
Lower Body HIIRTWednesday-06:00 to 07:00
Full Body Game DayFriday-06:00 to 07:00
07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
Active AgingWednesday-08:30 to 09:30
09:00 - 10:00
Active AgingMonday-09:00 to 10:00
Silver SneakersTuesday-09:15 to 10:00
Silver SneakersThursday-09:15 to 10:00
10:00 - 11:00
Silver SneakersTuesday-10:30 to 11:15
Silver SneakersThursday-10:30 to 11:15
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
Turbo KickboxingMonday-17:30 to 18:30
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 22:00
22:00 - 23:00
23:00 - 00:00